Инширах (Шарх) сүресі

Мәтінде қандай да бір қателіктер байқасаңыздар
хабарласуыңызды өтінеміз: kzkuran.kz

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын.

(Мұхаммед Ғ.С.) көңіліңді ашпадық па? (1)

Жүгіңді түсірмедік пе? (2)

Сондай беліңді қайыстырған, (3)

Сенің абыройыңды көтермедік пе? (4)

Негізінде ауырлықпен бірге бір жеңілдік бар.(5)

Шын мәнінде қиыншылықпен бірге бір оңайлық бар.(6)

Ендеше босай қалсаң және тырыс.(7)

Раббыңа ғана бел байла.(8)