Сайтыңызға сүрелер тізімін орналастырғыңыз келсе, мына кодты алыңыз:


Кодқа қосымша мағлұмат:МАҢЫЗДЫ

Сайтыңызға шығатын форманың келбетін өз
қалауыңызша өзгерте аласыз. Ол үшін жоғарыдағы
кодты төменде көрсетілген ережелермен өзгерту керек.

br Егер br=0 болса, тізім кнопкамен бір жолда тұрады;
егер br=1 болса, кнопка келесі жолда тұрады; (<br>)
jt Егер jt=0 болса, сүрелер сол терезеде ашылады;
егер jt=1 болса, сүрелер жаңа терезеде ашылады; (_blank)
ff Шрифт:
Егер ff=0 болса, Arial
егер ff=1 болса, Tahoma
егер ff=2 болса, Times New Roman
fs Шрифт көлемі (px):
8 бен 20 арасында болу керек
tus Түсі (hex):
000000 мен ffffff арасында болу керек
Кодты тек жоғарыдағы ережелерге сәйкес өзгертіңіз!
width="200" - форманың ені
height="80" - форманың биіктігі
scrolling="no" - (auto, yes, no) бола алады (прокрутка)
frameborder="0" - (0,1) бола алады (граница)

бұларды өз сайтыңызға ыңғайлатып өзгертуңізге болады